Innledning

I pokertabellen nedenfor finner du en kategorisering av starthender, hvor de i kategori 1 er best og kategori 8 er dårligst. Noen hender kvalifiserer ikke til en plassering i tabellen og er derfor ikke med. Ellers er det viktig å tenke på at denne tabellen tar utgangspunkt i et bord med 10 mann. Sitter man ved et bord med færre spillere, blir tabellen helt annerledes.

Forklaringer

Poker er et posisjonsspill, som i stor grad påvirkes av motspillernes handlinger og kort. Derfor stilles det krav til din starthånd utifra hvilken posisjon du har i forhold til dealer. Jo nærmere man sitter på plassen til venstre for Big Blind (som svært treffende kalles “Under The Gun”), desto større er kravet til håndens styrke.

Tidlig posisjon er plassene 3-5 etter dealeren. Her skal nye spillere kunne spille hender i gruppe 1-3 utifra tabellen.

Midtposisjon er plassene 5-7 etter dealeren. Fra denne posisjonen kan man spille hendene i gruppe 4 og 5 i tabellen.

Sen posisjon er plassene 7-10 etter dealeren. Dette er de beste plassene, og fra denne posisjonen kan man spille hender helt ned til gruppe 6 i tabellen. Imidlertid krever ett call med hender i kategori 6 at minst 5 spillere allerede har callet.

Retningslinjer

De ovenstående anvisningene skal anses som retningslinjer, samt er gode å følge dersom man vil ha en bra opplevelse og samtidig lære seg å spille poker. Dette gir selvsagt ingen garanti for å vinne, men for en nybegynner dreier det seg om å føre en fornuftig strategi. Samtidig unngår man å spille på mange dårlige hender, noe som i det lange løp kan føre til flere tap en ønskelig.

Gruppe hånd inndeling

  • AA, KK, QQ, JJ, AKs
  • TT, AQs, AJs, KQs, AK
  • 99, QJs, JTs, KJs, ATs, AQ, KQ
  • 88, KTs, AJ, QTs, AT, KJ, J9s, T9s, QJ
  • Q9s, KT, QT, JT, 77, J8s, 98s,T8s, 87s,97s, 66
  • 55, T9, 76s, J9, 86s, T7s, 65s, 54s, Axs,
  • 44, 64s, 75s, 98, 78, 33, 43s, 65, 53s, 22, Kxs, Q8s
  • A9, K9, Q9, J7s, J8, 76, 42s, 54, 32s, 96s, 85s, 74s, T8

T = 10’er
s = suited (dvs. 2 kort i samme farge)
x = Hvilket som helst kort under 10
Håper denne tabellen kan hjelpe deg videre i ditt Texas Holdem pokerspill.