Texas Holdem Poengguiden

Her får du en enkel oversikt over hvilke hender som er gode starthender i Texas Hold’em. Mange nybegynnere gjør den feilen at de er med på for mange hender. Når man spiller skal man først vurdere sin hånd, og deretter sjekke hvordan man sitter i forhold til dealer. Dersom man sitter i sen posisjon kan man tillate seg å være med på flere hender, enn om man sitter i tidlig posisjon. Metoden som følger er enkel og viser hvordan du kan vurdere din hånd før floppen.

Noen nyttige opplysninger

På ett timannsbord betraktes de 3 første posisjonene etter Big Blind som tidlige, de 3 neste som midtposisjon og resten er sen posisjon.

1. Gi kortene følgende poeng:

  • Ess = 16p.
  • Konger = 14p.
  • Damer = 13p.
  • Knekter = 12p.
  • Tiere = 11p.

Alle andre kort får poeng tilsvarende verdien på kortet.

2. Dersom du har fått ett par, legger du til 10 poeng.

3. Er kortene i samme farge legger du til 4 poeng.

4. Dersom kortene dine er i serie (ligger inntil hverandre, f.eks. 8-9), legger du til 3 poeng.

5. Mangler du ett kort imellom for å få serie (f.eks. 9-7), legger du til 2 poeng.

6. Mangler du to kort imellom for å få serie (f.eks. 9-6), legger du til 1 poeng.

Alle hender som gir 30 poeng eller mer betraktes som “gode hender” og kan spilles fra alle posisjoner, dersom ingen har høynet ennå. Fra midtposisjon bør man spille hender med mer enn 27 poeng. I sen posisjon kan man spille hender med mer enn 25 poeng, dersom ingen ennå har høynet. For å høyne eller syne andre må din hånd i tidlig posisjon representere 34+ poeng, 31+ fra midtposisjon og 29+ i sen posisjon. Og som tidligere nevnt betraktes på ett timannsbord de 3 første posisjonene etter Big Blind som tidlige, de 3 neste som midtposisjon og resten er sen posisjon.

Begrenser du deg til hender på 30+ poeng, spiller du kun på de aller beste hendene. Simulatorer viser at disse hendene med dette systemet vinner minst 17 % av hendene ved et timannsbord.

Dette poengguide systemet er verdifullt å kjenne til,da det i grove trekk sier noe om hvordan du kan spille, og videre kan det hjelpe deg til å lære å mestre de mange komplekse spillesitausjonene som oppstår i Texas Hold’em poker.