Texas Holdem poker kalkulatoren

Få programmet gratis hvis du registrerer deg på Party Poker, Pokerroom eller Poker.com og gjøre et innskudd på minst $20. Hvis ikke koster pokerkalkulatoren $49.95. Registrering/åpning av konto gjør du gjennom Texas Calculatem sin nettside

Texas Calculatem med Auto-Read kontrollerer hvordan du spiller, tilbyr deg direkte odds og tips mens du spiller og gir deg ett realt overtak over motstanderne. Pokerkalkulatoren er et absolutt must for den som spiller om ordentlige penger. Den er også ett meget godt læremiddel for den som vill lære sig grunnleggende deler i pokerspillets strategi.

Texas Calculatems intuitive grensesnitt viser deg på en lettfatterlig måte din eksakta situasjon. The Table, Advice Bar og Odds Chart gir deg presis tilstrekkelig informasjon. En nybegynner kan helt enkelt følge de råd Texas Calculatem gir. Mer erfarne spillere kommer til å synes at den ekstra informasjonen som programmet kan gi er meget anvendelig. Dette inkluderer eksempelvis sannsynligheter for å få en spesiell hand, eller for at noen motspillere får en spesiell hand, antall outs, din hands pre-flop- verdi og Sklansky-poeng. Når du spiller poker på Internett kan det gå raskt, da er det av ytterst viktighet og bruke en pokerkalkulator.

Nyttig informasjon om bruk av pokerkalkulator:

Hvilke pokerrom støtter AutoRead-funksjonen?

Flere enn hundre! Klikk her for å se den fullstendige listen.

Er dette juks? Er det forbudt å benytte Texas Calculatem i noe spillerom?

Det er ikke juks. Texas Calculatem kontrollerer bare ditt spill passivt mens det beregner odds og gir råd. Det spiller ikke for deg og bryter dermed ikke med regler eller bestemmelser for noe online-pokerrom. Dette verktøyet gir deg odds og benytter ingen informasjon som du ikke allerede har. Det leser ingen andre spilleres kort og deler ikke informasjon med noen av dine motspillere. Det foretar bare kalkulerte gjetninger.

Hvorfor fungerer ikke AutoRead?

I en del pokerrom må enkelte innstillinger settes til default for at AutoRead skal fungere:

PokerStars: Player Images må være på.

PokerRoom.com; Hollywood Poker; Betsson Poker, Pacific Poker: Du må benytte den nedlastbare Windows-versjonen av pokerklienten, ikke Java-versjonen.

Ladbrokes & all Prima/Microgaming poker rooms: Du må klikke i “Separate Windows per game” under “General Options”

Kløver og ruter feiltolkes til å være andre korttyper. Hvorfor?

Kortstokker i 4 farger støttes nå overalt. Last ned den nyeste versjonen.

Min registreringsnøkkel fungerer ikke. Hva skal jeg gjøre?

Vær nøye med at du taster inn navnet og lisensnøkkelen nøyaktig slik det vises (inklusive mellombokstav hvis du har med det). Aller enklest er det å klippe og lime inn navnet og lisensnøkkelen direkte i programmet fra e-posten.

Fungerer Texas Calculatem når det ikke spilles om ordentlige penger (play money)?

Selv om programmet definitivt gir deg sikre odds når det gjelder din egen hånd, kommer rådene den gir deg sannsynligvis til å være utilfredsstillende. Det skyldes at Texas Calculatem går ut fra at dine motstandere vet hvordan man spiller og ikke spiller ukonsentrert. I spill der ingen har noe å tape, spiller imidlertid folk ukonsentrert.

Hvordan beregnes oddsen?

Mange tror at Texas Calculatem beregner oddsen ved at resultatet av spillet beregnes tilfeldig en rekke ganger og at en middelverdi for resultatet (Monte Carlo-metoden) så beregnes. Dette er delvis sant, men er slett ikke tilstrekkelig i spillet poker. En spiller som ikke har gitt seg mens andre har kastet kortene, kan antas å ha en hvilken som helst av disse tilfeldige hendene. Texas Calculatem benytter en patentbeskyttet forutsigelsesalgoritme for å tildele styrke til dine motspilleres hender, og med den algoritmen beregnes sannsynligheten for at du kommer til å ha den beste hånden når River-kortet legges. Rådene som gis, baserer seg på denne sannsynligheten og justeres ut ifra din plassering i forhold til dealer button. Med tiden kommer du til å merke at forutsigelsene er ekstremt treffsikre. I for eksempel situasjoner der Texas Calculatem sier at du har 75 % sjanse til å få vinnerhånd, kommer du til å merke at du vil vinne cirka 3 av 4 spill.

NB: Alle odds før flopp er forutberegnet og hardkodet i programmet. Mange starthender varierer i styrke avhengig av hvor mange som spiller ved bordet.

Hva er “Total Outs”?

“Outs” er kort som forbedrer din hånd uten at de samtidig forbedrer spillebordet. I informasjonsøyemed kommer Texas Calculatem til å fortelle hva som er simple outs for deg, dvs. de kortene som generelt forbedrer din hånd, men ikke nødvendigvis kort som du sikkert kommer til å få vinnerhånd med. Du kan være trygg på at Texas Calculatem ikke benytter disse outs for å beregne dine vinnersjanser de beregnes på en mye mer intelligent måte som tar hensyn til alt. Vi anbefaler at du benytter disse outs som en interessant referanse, men at du stoler på tallet odds to win når du tar beslutning. Merk deg også at outs markeres med fargede prikker i Deck-vinduet, der hver farge stemmer overens med fargene i River-oddstabellen. Dette gjør det enkelt og lett å se mulighet for straight, flush etc.

Hva betyr “Watch Fold Depth?

“Watch Fold Depth” sier til Texas Calculatem at det ikke bare skal tas hensyn til hvem som har kastet seg, men også når de gav seg i det spillet som pågår. Dette gjør det mulig for Texas Calculatem å komme med bedre gjetninger om hva de spillerne som kastet seg, hadde på hånden (og hva de ikke hadde), basert på hvilke community-kort som forelå da de gav seg. Som følge av dette kan programmet foreta bedre anslag over hva de motspillerne som fortsatt spiller, har på hånden. Ulempen er at beregningen tar lengre tid. Hvis du har en rask PC, kommer du imidlertid sannsynligvis ikke til å merke det i det hele tatt.

Hvordan skiller Texas Calculatem seg fra andre pokeroddskalkulatorer?

Til forskjell fra andre kalkulatorer forteller Texas Calculatem ikke bare hva din hånd kommer til å være, men sammenligner også din potensielle hånd med dine motstanderes potensielle hender. Dermed gir den deg oddsen for å vinne hånden, og ikke bare for hva du selv kan komme til å ha på hånden. Dette er viktig hvis du for eksempel har 85 % sjanse for å få straight i hjerter, mens det allerede er fire hjerter på bordet! Dette programmet forteller når du bør fortsette eller kaste deg basert på situasjonen for alle spillerne, og ikke bare din egen. Det er viktig å vite når du skal legge ned pocket-ess, uansett hvor hardt det kan være!

Bør jeg alltid følge rådene fra Texas Calculatem?